Porsangerfjorden tilbake til livet

Porsanger kommune har gjennom de siste 4 -5 år arbeidet med å gjenvinne den økologiske balansen og skape ny næringsutvikling basert på utviklingspotensialet som Porsangerfjorden besitter. Omfanget av Porsangerfjord prosjektet har etter hvert vokst og blitt svært omfattende og sammensatt.
Både for deltakende aktører, finansiører, politikere og den jevne mann og kvinne har det vært svært vanskelig å få en helhetlig forståelse av prosjektet.

Porsanger kommune med ordfører Bjørn Søderholm i spissen fant med dette som bakgrunn det som nødvendig å utvikle et hjelpemiddel som på en lettfattelig måte gav en helhetlig forståelse av prosjektet.

 

Foran: Ordfører i Porsanger kommune, Bjørn Søderholm. Bak fra venstre: Daglig leder Stian Eliassen
og seniorkonsulent Lars Erik Gullerud fra  e-konsult as. Foto: Eivind Norum, Finnmark Dagblad

– Porsanger kommune tok kontakt med lakselvbedriften e-konsult as, definerte vårt behov og gav dem i oppdrag å utvikle en internettportal etter klare kravspesifikasjoner, forteller Søderholm. Søderholm kan etter prosjektslutt konkludere med at utviklingsarbeidet, opplæring og samarbeid forøvrig har fungert svært bra.
Avslutningsvis sier Søderholm at Porsanger kommune er svært fornøyd både med samarbeidet og resultatet av det  arbeidet som e-konsult har gjort for kommunen.
Porsangerfjorden tilbake til livet er et svært viktig prosjekt for innbyggerne rundt Porsangerfjorden.
Bildet over er av en lokal fisker fra Indre Billefjord. Foto: Stian Eliassen